Blogolj!

Átadták a Magyar Művészeti Akadémia oktatási díjait

A Magyar Művészeti Akadémia évente Elismerő Oklevelet adományoz a művészetoktatásban kimagasló teljesítményt elért pedagógusok, művésztanárok, képzők, közösségek, intézmények részére. A 2017. évi oktatási díjakat Vashegyi György, az MMA elnöke és Farkas Ádám, az MMA Oktatási, Képzési és Tudományos Bizottságának elnöke adta át a Magyar Művészeti Akadémia székházában, a Pesti Vigadó Makovecz termében 2017. december 4-én.

A Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelet adományozott Pedagógus kategóriában Nyisztor Tinka részére, a moldvai magyar közösség kulturális képviselete és a magyar nyelv használatának széleskörű terjesztése és ismertetése érdekében tett példaértékű eredményeiért, fáradhatatlan munkásságáért.

Nyisztor Tinka a moldvai Pusztinából származó, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végzett és doktorált etnográfus, egyetemi tanulmányai után visszatért szülőföldjére.

Nyisztor Tinka

2000-ben a moldvai magyarok anyanyelvéért folytatott küzdelme támogatására létrehozta a Szent István Egyesületet, amely segítségével oktatja a magyar nyelvet többek között gyermekek számára.

Ugyancsak az Egyesület keretei között valósítják meg a hagyományőrző programokat, mindemellett Egyesülete szervezi az évi rendszeres zarándoklatokat Csíksomlyóra. Közbenjárására 2006-ban a pápai nuncius magyar nyelvű mise tartását engedélyezte az erre megjelölt feltételek megléte esetén szülőfalujában.

Kezdeményezésére 2014-ben emlékművet állítottak a madéfalvi veszedelem és Pusztina megalapításnak 250. évfordulója tiszteletére.

A Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelet adományozott Művésztanár kategóriában Richly Zsolt részére, a hazai animációs filmművészet területén elért eredményeiért, valamint a fiatal művészek pályafutását elindító és meghatározó oktatói, valamint alkotói tevékenységének elismeréseként.

Richly Zsolt miután felvételt nyert a Magyar Iparművészeti Főiskola díszítő festő szakára, az egyszeri alkalommal indított animációs osztály tagjaként szerzett diplomát. Diplomamunkája az Indiában című animációs film volt, mely számos fesztiválsikert könyvelhetett el. A Pannónia Filmstúdió munkatársaként dolgozott nyugdíjba vonulásáig, generációk nőttek fel a Kockásfülű nyúl, vagy Kíváncsi Fáncsi kalandjain. Richly Zsolt grafikusművészként is aktív alkotói életművet tudhat magáénak.

A Magyar Iparművészeti Főiskolán az animáció oktatásán keresztül a hazai animációs filmművészet számos generációját segítette. Napjainkban is az animáció meghatározó kreatív műhelyének és szellemi centrumának, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Animáció Tanszékének óraadó tanára. Az Egyetem rektora alkotói tevékenységének elismeréséül 2008-ban Címzetes Egyetemi Tanári címet adományozott részére.

Richly Zsolt

Alkotásait, pályafutását Balázs Béla-díjjal, Érdemes Művész és Kiváló Művész kitüntetésekkel ismerték el.

A Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelet adományozott Képző kategóriában a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium részére, a képzőművészet és iparművészet művészeti területen végzett oktatás, szakképzés és tehetséggondozás értékteremtő és kiemelkedő színvonalának elismeréseként.

A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium (Kisképző) tulajdonképpen az 1778-ban Mária Terézia Ratio Educationis rendelete nyomán alapított Budai Rajziskola és a később meginduló Pesti Rajziskola egyesítéséből származik. A képzés színvonaláról tanúskodik, hogy az iskola egykori diákja volt id. Markó Károly, Derkovits Gyula és Nagy Balog János is. 1946-től az iskola Szépmíves Líceummá szerveződött át, az oktatás célja ezzel már nem csak kézműiparosok képzése lett, hanem új, művészi igényű iparos-nemzedék nevelése. 1973-től a Magyar Képzőművészeti Főiskola gyakorlóiskolája lett.

A Magyar Örökség díjjal kitüntetett iskola a középiskolai követelményeken túl általános elméleti és gyakorlati vizuálist képzést megalapozó tantárgyakkal működtet szakosztályokat a grafikától az üvegműves képzésen át a mozgókép művészeti ágig bezáróan.

A Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelet adományozott Közösség kategóriában a Kós Károly Egyesülés részére, a „szabad szellemi élet kibontakozása intézményes kereteinek” megteremtéséért, valamint az ennek méltó közegeként alapított építész mesteriskola megbecsüléseként.

A Kós Károly Egyesülés 1989. december 10-én alakult Kaposváron, egyik alapítója Makovecz Imre volt. Az Egyesülés célja, hogy a szabad szellemi élet kibontakozásának intézményes keretet biztosítson, ezért az Egyesülés egy építész mesteriskolát (Vándoriskolát) és egy szabadiskolát hozott létre. 1990-ben megalapította a Kós Károly Alapítványt, amely kiadója és terjesztője az Országépítő című folyóiratnak. Az Egyesülés egyik legfontosabb törekvése, hogy nyitott maradjon a társadalom minden polgára számára, hogy kapcsolat legyen a belső szellemi forrás és a nyilvánosság között.

A Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelet adományozott Intézmény kategóriában az Óbudai Népzenei Iskola részére, mint a magyar népzene oktatás legrégebben működő intézményének, hagyományteremtő, példaértékű tevékenységének megbecsüléseként.

Az Óbudai Népzenei Iskola a magyarországi népzenetanítás legrégebben (s ilyen formában és szakmai specifikummal a mai napig az egyetlen) működő műhelye. Negyven esztendeje annak, hogy a III. kerületben Béres János furulyaművésznek, zenetanárnak köszönhetően – az országban elsőként – elindult a magyar népzene intézményes, zeneiskolai tanítása.

A tanítás módszere a személyes átadáson (a tanárok maguk is a népzene avatott előadói) és eredeti felvételek hallgatásán – elemzésén alapul, szem előtt tartva Bartók intelmeit: „a parasztzene után vágyódó zenésznek nem szabad azt halott gyűjteményekben múzeumi tárgyként megismernie. A dallam lejegyzésekor éppen az semmisül meg, ami a parasztzenét élményszerűvé teszi a zenész számára.”

Az intézményt negyedszázadon át az MMA Népművészeti Tagozatának néhai vezetője, Kobzos Kiss Tamás igazgatta.

https://kulturvilag.blogstar.hu/./pages/kulturvilag/contents/blog/45574/pics/lead_800x600.jpeg
Díjak,MMA,oktatás,Vashegyi György
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?